Trump Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng ta đều biết bao nhiêu anh thích golf Donald Trump Tổng thống. Trong trò chơi này, chúng tôi đi cùng bạn từ thời điểm bạn xuống máy bay trực thăng chính thức sẵn sàng để ném bóng trắng lỗ tương ứng bằng cách xoắn và phức tạp ngay tại chỗ. Bạn chỉ phải tính toán lực lượng và khoảng cách. Phần còn lại sẽ đặt cùng Trump và hân hoan chiến thắng đặc trưng của mình.