Truck Trials

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy nhảy đáng kinh ngạc và lên một chiếc 'xe tải quái vật' mẹo, bạn phải vượt qua tất cả các loại trở ngại như núi, gỗ, đá và thậm chí các vụ nổ để chuyển sang cấp độ tiếp theo.