Truck Legends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe này bánh xe tải lớn đầy đủ các đường cong và danh lam thắng cảnh miền núi không đồng đều. Ngoài một số bẫy. Hãy ra bắn lên trời với công suất tuabin. Và cố gắng để đạt được kết thúc của cuộc đua trong một mảnh và với số lượng lớn nhất có thể của đồng tiền tích lũy.