Tronix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ tìm thấy một số cấu trúc điểm liên kết bởi các dòng. Thách thức là di chuyển các điểm theo cách mà không ai trong số nhiều dòng tham gia lẫn nhau. Kỹ năng thuần khiết và sự khéo léo thuần khiết.