Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Tris làm một tìm kiếm cô gái và chính trị đúng đắn, trang điểm điên và phong cách cực kỳ bình thường. Mà bạn chỉ nên kích thích và hộp chứa bí ẩn bất ngờ.