Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Tris làm một tìm kiếm cô gái và chính trị đúng đắn, trang điểm điên và phong cách cực kỳ bình thường. Mà bạn chỉ nên kích thích và hộp chứa bí ẩn bất ngờ.