Tris Fashionista Dolly

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn yêu thích thời trang và bất ngờ bạn sẽ yêu thích trò chơi này, trong đó bạn có thể tạo nhiều trang phục để mô hình này với quần áo và phụ kiện đi kèm trong mỗi hộp bất ngờ.