Trigon.Frvr

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh phản xạ của bạn và quay mảnh hình tam giác để phù hợp với các đỉnh màu của bạn với các thanh tiếp cận từ phía trên cùng của màn hình nhanh hơn và nhanh hơn.