Tricky Motorbike Stunt 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pilota xe đạp này trong khi lưu diễn một nơi đầy dốc, sườn núi và các thách thức cân bằng của bạn, giống như quả bóng khổng lồ lắc lư gai mạch. Nhảy, nhào lộn làm hoặc nhấn phanh như bạn thấy phù hợp và thấy rằng không có gì tách mông của bạn ra khỏi chỗ ngồi.