Trick Hoops Puzzle Edition

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Basket thường là một môn thể thao rất thú vị, nhưng nó là nếu bạn thực hành trên các đường phố của một vùng ngoại ô nguy hiểm thử nghiệm kỹ năng của bạn bằng cách thêm các chướng ngại vật như hộp gỗ và các vật sắc nhọn giữa giỏ và bạn.