Treasures of Montezuma

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ có một cách để tập hợp những viên ngọc tạo nên kho báu huyền thoại của Montezuma và bao gồm các nhóm tham gia ít nhất ba trong số những viên đá bạn sẽ tìm thấy trong ngôi mộ của mình. Chọn những cái giống nhau bởi hình dạng và màu sắc. Khi bạn đã thu thập tất cả các đồ trang sức, bạn sẽ đi vào lịch sử. Bạn có thời gian hạn chế, vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều.