Treasure Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một mạt chược thích nghi với hình tượng riêng của cướp biển? Nó tồn tại, và bạn có nó ở phía trước, sẵn sàng cho bạn để có một thời gian tốt phù hợp với những thẻ với hình ảnh như đặc trưng như một con vẹt, móc, một bản đồ kho báu, một chai rum và tiền vàng. Cố gắng làm trống bảng trong thời gian ngắn nhất có thể. Ar!