Treasure Hunt!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trước tiên, bạn phải đi qua bản đồ kho báu và, khi bạn sở hữu nó, việc sau đây sẽ bao gồm mở nó và nhóm tất cả các viên đá quý mà bạn sẽ tìm thấy bên trong. Bạn biết đấy, tất cả đều giống nhau, cũng tốt với nhau. Tối thiểu, bạn phải thành lập nhóm ba. Kết quả của nỗ lực, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn nữa.