Travelling Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhân vật chính của chúng tôi chuẩn bị cho cuộc hành trình thú vị của nó. Chọn trang phục, trang trí túi, điền vào nó và sau đó tìm cô ấy khi ông bị mất tại sân bay.