Traveling Guide Moana

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Moana thích đi du lịch và tham quan các nước như Paris, Nhật Bản hoặc Canada. Nhưng cô ấy chỉ thích làm điều đó nếu cô ấy đã chọn quần áo và phụ kiện phù hợp trước đó để phù hợp với môi trường văn hóa và, tất nhiên, là đẹp. Giúp cô chuẩn bị hành lý với trí tuệ