Trampoline Stickman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Stickman luôn bồn chồn muốn nhận được càng cao vì nó được phép nhảy vào một mat. Pirouettes và spin trong không khí đóng góp thêm mét trở lên. Nhưng hãy cẩn thận của đích nếu bạn làm điều đó sai nó có thể có hậu quả nghiêm trọng.