Train 2048

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp kỹ sư cung cấp năng lượng cho đầu máy xe lửa bằng cách ghép các khối số khớp với nhau. Tạo các combo khổng lồ để lấy số 2048, sử dụng bóng bay và bom để loại bỏ số còn lại.