Traffic Tom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia cùng Tom trong cuộc phiêu lưu của mình để trở thành vua của con đường. Hoàn thành các nhiệm vụ của mỗi cuộc đua, đến đúng thời gian quy định và vượt qua những chiếc xe cần thiết. Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ kiếm được tiền để nâng cấp hoặc thay đổi phương tiện.