Traffic Rescue Mobile

Đang tải trò chơi...
Chữa bệnh nhân chuộc xe cứu thương của bạn sau khi một tai nạn. vết thương sạch, gãy xương và thạch cao Dales thuốc mà họ cần.