Toy Factory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong số nhiều đồ chơi tích lũy trong dây chuyền sản xuất, bạn quan tâm rằng thú nhồi bông là những thứ chạm vào mặt đất, vì những gì bạn sẽ phải làm cho các gói biến mất, luôn ghi nhớ rằng nó sẽ chỉ xảy ra nếu nhóm được hình thành bởi đến hai.