Toy Cars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xe đồ chơi thí điểm thông qua ba kịch bản khác nhau. Một con đường bị nhiễm giao thông và tiền xu để thu thập. Một thành phố trống rỗng và nền tảng nguy hiểm mà nó có trên đầu trang. Hoặc tham gia vào một đấu trường chiến đấu chống lại những chiếc xe khác mà bạn sẽ phải ném vào khoảng trống nếu bạn muốn trở thành người chiến thắng.