Toxic Bubblegum Conflict

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhà thám hiểm gan dạ này có một tham vọng: chạm tay vào những đám mây. Đối với điều này, bạn cần phải đạt được chiều cao cao nhất có thể tưởng tượng. Và anh ta chỉ có một cách để đạt được nó, nhảy từ trang này sang trang khác. Mỗi người trong số họ sẽ cung cấp cho bạn một xung lực khác nhau. Trong mọi trường hợp, bạn nên luôn luôn cố gắng tìm một người để dựa vào hoặc rơi vào khoảng trống một cách không thể tin được.