Tower Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây tháp ở tốc độ tối đa. Tích lũy các lớp và nhiều lớp hơn để chạm vào bầu trời, luôn đảm bảo rằng lớp mới phù hợp hoàn hảo với lớp cũ. Nếu không, phần còn lại sẽ được cắt, làm cho tháp nhỏ hơn cho đến khi, nếu bạn thêm nhiều lỗi, nó sẽ biến mất.