Tower Mach

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng những tháp tích lũy khối sau khi khối. Tìm cách làm cho họ phù hợp tốt hơn hoặc họ sẽ suy nhược không có gì. Càng cao bạn nhận được, càng cao lợi nhuận.