Tower Defense : Alien Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những bất lợi lớn giải quyết trên một hành tinh chưa được biết, đó là bất cứ lúc nào có thể chịu đựng một cuộc xâm lược ngoài hành tinh. Vì vậy chúng tôi khuyên Situes một số ít các tháp với khẩu pháo trên đường đi và chiến lược, để khi kẻ thù xuất hiện, vẫn giảm xuống đống đổ nát.