Tower Ball 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là phá hủy các tòa tháp màu. Để đạt được điều này, bạn có một quả bóng màu đen mà bạn sẽ phải đâm vào các khối có một màu. Bạn có thể thực hiện từng tầng một hoặc tận dụng lợi thế khi một số khối được xếp thành hàng và tự khởi động như một kamikaze. Nhưng nó sẽ không dễ dàng như vậy, các khối màu đen có thể phá hỏng niềm vui và buộc bạn phải bắt đầu lại trò chơi.