Tower Archer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là cung thủ của tháp. Nhiệm vụ của bạn là chờ kẻ thù tiếp cận và ngăn họ sử dụng càng ít mũi tên càng tốt. Nhắm, tính khoảng cách và bắn. Nếu bạn đánh chúng trong đầu, bạn sẽ để chúng trong một cách fulminating. pacogames