Tough Life : GangLand

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn thành viên của một ban nhạc đường phố mà bạn thích. Dù là trai hay gái, hãy mặc đồ dreadlocks hoặc không có tóc. Tất cả đều có điểm chung là mong muốn bóp cò súng hoặc súng ngắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Bằng cách này, bạn sẽ đóng vai chính trong các cuộc đấu tay đôi trực diện, chờ đợi tiếng khóc của lửa! bắn và cố gắng là người đầu tiên tiến hành.