Totemia Cursed Marbles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pásalo tuyệt vời với một trò chơi thú vị của chủ đề Zuma Inca, trong đó bạn phải bắn quả bóng và đoàn kết những người có cùng một màu sắc trong các nhóm của ba hoặc nhiều hơn để làm cho họ biến mất. Đảm bảo rằng hàng của quả bóng không đạt được kết thúc của du lịch hoặc mất các trò chơi.