Total Wreckage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy tất cả các xe của mỗi mạch đâm vào họ trước khi bạn loại bỏ bạn.