Total Party Kill

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba nhà thám hiểm cứng rắn bị nhốt trong ngục tối. Nó là đủ để một trong số họ đạt được lối ra để tiến lên. Hai người kia có thể hy sinh mà không gặp vấn đề hay hối hận. Chọn nhà thám hiểm nào có khả năng lý tưởng để trốn thoát và hủy diệt không thương tiếc đồng nghiệp của bạn để có được nó.