Total Darkness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tổng số mất điện đã để lại thành phố trong bóng tối và không có một thiết bị điện tử duy nhất. Nhiệm vụ của bạn là khám phá lý do và sửa chữa vấn đề bằng cách sử dụng năng lực của bạn để đối thoại và giao tiếp. Bạn có thời gian cho đến khi pin của đèn pin của bạn bị cạn kiệt.