Toss a Paper 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì nó là con đường hiệu quả nhất để chống lại sự nhàm chán trong văn phòng?, Ném quả bóng của thùng rác giấy cố gắng để đạt tất cả các thời gian và luôn luôn có tính đến ảnh hưởng của các dự án điện gió một hoặc nhiều người hâm mộ.