Top Speed 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn chiếc xe mô hình thể thao mà bạn thích và di chuyển một thành phố hoàn toàn trống rỗng đạt tốc độ âm thanh. Bám càng cho đến khi bạn thả và tận hưởng sự tự do. Bạn có thể đi thay đổi quan điểm để cung cấp cho các tour du lịch một cảm ứng điện ảnh ngoạn mục. pacogames