Top Burger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bánh burger doanh này khách hàng yêu cầu thành phần và bạn phải phục vụ họ trong trật tự nghiêm ngặt và tốc độ chóng mặt. Nếu bạn mess up rất nhiều tức giận, nhưng nếu bạn làm điều đó một cách chính xác, bạn sẽ deliriously hạnh phúc và để lại cho bạn một mẹo tốt để thay đổi, trong khi nước bọt thu thập rất đáng kể.