Toonguska

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

xe nhỏ này biết không có giới hạn. Chạy, nhảy, cung cấp cho xoắn bởi dốc phức tạp, tránh nhựa đường nâu mà chậm lại và đường là đồng tiền tích lũy. Đừng để bị lừa bởi sự xuất hiện của nó, chiếc xe này là bất khả chiến bại và có thể làm tất cả.