Toon Soldiers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn người lính của bạn để tham gia chiến trường để một bên hay cách khác và thử với nhóm bạn của những người lính để kết thúc quân đội đối thủ. Bạn có ba loại vũ khí khác nhau bạn phải tìm đạn của bạn. pacogames