Toon Off

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia trò chơi chiến tranh thời gian thực thú vị này của tùy chọn nhiều người chơi. Bạn phải chọn một trong hai đội có sẵn và bước vào một thế giới với đồ họa đầy màu sắc và gần với phim hoạt hình. Bạn sẽ cần phải được nhanh chóng, có mục tiêu và có một kho vũ khí tốt để bắn với.