Tom Temle Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhà thám hiểm này đã bị bắt bởi ăn thịt người. Vì vậy, trong một giám sát này, rời khỏi nồi và bắt đầu chạy. Để chạy như thể không có ngày mai. Nhảy chướng ngại vật, né tránh động vật hoang dã, thu thập tiền xu vàng và không nhìn lại bất cứ lúc nào.