Tolxy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi nhiều người chơi này, bạn điều khiển một tế bào sống duy nhất và bạn phải cố gắng ăn càng nhiều ô càng tốt để tăng kích thước và trở thành sinh vật lớn nhất trên sân. Bạn có thể chia thành các phần nhỏ hơn để đi nhanh hơn và chiếm nhiều không gian hơn.