Tokyo Fashion Week

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là tuần lễ thời trang ở Tokyo. Ba mô hình đẹp đã được chọn để thể hiện quần áo sàn catwalk đẹp. Chọn những thứ mà bạn cho là tốt hơn và hơn thế nữa, đại diện cho văn hóa châu Á luôn nổi bật và không thể so sánh được.