Toki

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức nhớ về những lần cũ với một trong những trò chơi huyền thoại nhất cho thanh niên và bảo hiểm là một khám phá. Mua chuộc tình yêu của Toki đối mặt với tất cả các loại nguy hiểm trong các hang động.