Tog Jungle Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tog là một thú ở hang chạy trốn qua rừng rậm của một khổng lồ giận dữ. Cách nào, bạn phải nhảy, tránh bẫy và thu thập tất cả các hoa quả bạn có thể.