Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tog là một thú ở hang chạy trốn qua rừng rậm của một khổng lồ giận dữ. Cách nào, bạn phải nhảy, tránh bẫy và thu thập tất cả các hoa quả bạn có thể.