Toaster Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong phiên bản ba chiều và sang trọng này, bạn có hai máy nướng bánh mỳ cạnh tranh trên sân chơi. Ném bánh mì nướng của họ sẽ kích hoạt bóng và họ sẽ phải thực hiện các bước nhảy vất vả để ngăn chặn nó trước khi nó đi vào mục tiêu của nó hoặc ném nó vào mục tiêu của máy nướng bánh đối lập.