Tnt Bomb

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vụ nổ, vụ nổ và nhiều vụ nổ. Bạn sẽ tìm thấy điều này trong trò chơi vui nhộn này, nơi bạn phải chọn loại chất nổ bạn cần để phá hủy mỗi công trình nhanh hơn.