TMNT Pizza Like A Turtle Do

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Teenage Mutant Ninja Turtles đang rất khắt khe khi nói đến ăn bánh pizza. Nó phục vụ pizza mà nếm thử, nhưng cố gắng làm theo hướng dẫn của mình và không làm cho họ chờ đợi lâu, mà như ninja người, có chút kiên nhẫn.