Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn yêu thích Teenage Mutant Ninja Rùa của bạn và tạo truyện tranh của riêng bạn với nó. Một truyện tranh và di chuyển, cũng như sự sáng tạo, đòi hỏi phải có năng lực cho ation và tay để chống tay.