Titan's Tower

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bị mắc kẹt ở dưới cùng của một tháp vô tận, Titan phải leo lên các bức tường và thu thập tiền xu, nhưng có trách nhiệm giám sát việc nhiều trở ngại nổi bật và ổ gà, hoặc mất tất cả mọi thứ, bao gồm cả tiền xu và cân bằng.