Tiny Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuyển đổi một thị trấn nhỏ yên tĩnh, trong một thành phố lớn và hiệu quả. Làm thế nào?, Mua quản lý đất đai, nhà cửa, đầu tư tiền mà bạn kiếm được và cuối cùng, hoạt động như một doanh nhân thực sự và đầy tham vọng.