Tiny Pirates Treasure Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các em tìm thấy một kho báu cướp biển ẩn vượt qua các bài kiểm tra vui vẻ như các đối tượng tìm kiếm, hoàn thành một câu đố hay có được tất cả các phím bạn có thể.