Tiny Landlord

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý tiền của bạn một cách tốt nhất để có thể tạo ra một thành phố nơi cư dân của nó sống hạnh phúc. Mở rộng thành phố khi bạn kiếm được thu nhập, xây dựng các tòa nhà, thuê cảnh sát, tạo công viên và khu vườn. Công dân của bạn sẽ cảm ơn bạn.